Pengikut

Bendera Negeri Sabah

Bendera Negeri Sabah

Mengenai Saya

Foto saya
Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
Sentiasa Berjuang ke jalan Allah dengan penuh semangat juang yang tinggi

kereta sewa pandu

Rabu, 3 Disember 2008

HUKUM MENGGUNAKAN ALAT-ALAT BANTUAN UNTUK TUJUAN HUBUNGAN KELAMIN

KEPUTUSAN MUZAKARAH JAWATANKUASA FATWA MAJLIS KEBANGSAAN BAGI HAL EHWAL UGAMA ISLAM MALAYSIA

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-70 pada 29 September 2005 memutuskan bahawa adalah harus menggunakan alat bantuan untuk tujuan hubungan kelamin. selagimana ia tidak memudharatkan dan tidak najis


KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali 6/2005 pada 15

November 2005 telah memutuskan bahawa harus menggunakan alat-alat -bantuan untuk tujuan hubungan kelamin bagi suami dan isteri dengan syarat-syarat seperti berikut :

i Tidak mendatangkan kemudharatan dari segi fizikal ataupun mental sama ada dalam jangka masa pendek atau panjang

ii. Alat yang digunakan bukan dari bahan yang najis

iii. Hendaklah persetujuan bersama di antara suami dan isteri

iv. Digunakan untuk tujuan kebaikan bagi perkara yang diharuskan oleh syara’ sahaja

Tiada ulasan: